Avís Legal

HOME SERVER, S.L., CIF: B-64282940, inscrita en el Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments Socials amb número S07755.

1. Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us fem coneixedor que les vostres dades personals que poden estar en aquesta comunicació estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., CIF: B-64282940, inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb número S07755. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.homeserver.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme, així com dels perjudicis que causi per això a AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. o a tercers.

AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, HOME SERVER, S.L. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, a C/ VILLARROEL 195, BAIXOS 2ª – 08036 BARCELONA, o bé enviant un correu electrònic a info@homeserver.es

En cas que inclogueu en els formularis d’aquesta web dades de caràcter personal titularitat de terceres persones, haureu de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-los dels punts continguts en els paràgrafs anteriors.

Així mateix, la vostra acceptació del present Avís Legal suposa la prestació del vostre consentiment exprés perquè AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. pugui remetre-us comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En cas que no estigueu interessats a rebre aquest tipus de comunicacions, podeu dirigir-vos a AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@homeserver.es, manifestant la vostra voluntat.

2. Propietat Intel·lectual

Els continguts subministrats per AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. o de les persones físiques o jurídiques de les quals s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, i AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. es reserva tots aquests drets. La cessió dels drets citats necessitarà el consentiment previ per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més d’al contingut inclòs en AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, encara que s’han pres mesures raonables per assegurar que la informació continguda sigui la correcta, AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se que ho sigui. AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través de la mateixa, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis que s’hi contenen.

En cap cas AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., les seves sucursals o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per mitjà d’aquesta web, dels seus virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà; tot això constitueix, a tots els efectes legals, un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es durà ma terme per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no recomana ni garanteix cap de le/s Informació/ns obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació que se nobtingui, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza galetes o cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

3. Propietat Industrial i Intel·lectual

Aquesta web és propietat d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com dels vincles (hiperlinks) que s’estableixin des de la mateixa a altres pàgines web de qualsevol societat filial o dominada d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. en són propietat exclusiva, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L., per les seves societats filials o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina; no serà responsabilitat d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L. l’ús que l’usuari pugui en pugui fer, i la responsabilitat exclusiva recaurà en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’AJUDA A domicili SOCIOSANITÀRIA HOME SERVER, S.L.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, i competeixen als Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer tantes qüestions com es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Vols treballar amb nosaltres?

Busquem persones com tu

© 2013-2017 Home Server és una marca registrada a tot l’estat espanyol | Carrer de Villarroel, 195 | Tel. 93 417 62 52
Llama ahora